GDPR

Furesøbad ApS (”Furesøbad”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Furesøbad er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Furesøbad behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Furesøbad ApS, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse, CVR.nr. 30 91 79 44, telefon 70 30 07 08, e-mail info@furesoebad.dk.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med Furesøbads servicering af dig som kunde, eller såfremt du har indgået et samarbejde med Furesøbad, har Furesøbad i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger: 
Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer 
Helbredsoplysninger eller oplysninger om religiøs overbevisning (Kun hvis du oplyser dette)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Furesøbads behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Furesøbad har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre arrangementer og servicere kunder. Furesøbad behandler alene helbredsoplysninger eller oplysninger om religiøs overbevisning på baggrund af dit samtykke, jfr. artikel 6 (1) (a), hvor oplysninger benyttes under planlægning af middage og arrangementer, hvor der tages særligt hensyn til dine personlige behov, eksempelvis såfremt du har allergier, ikke spiser svin eller har behov for særlige handicap adgangsforhold. Derudover kan Furesøbad benytte dine personoplysninger til fremsendelse af Furesøbads nyhedsbrev, såfremt du har samtykket til at modtage dette, jfr. markedsføringsloven og persondataforordningens artikel 6 (1) (c). Såfremt du indgår i et samarbejde med Furesøbad, har Furesøbad en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig. Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også modtage oplysningerne fra en af vores samarbejdspartnere. Du vil i så fald blive informeret herom som en naturlig del af vores service.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Furesøbad, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. I forbindelse med oprettelse i Furesøbads IT-systemer, vil dine oplysninger blive videregivet til Microsoft, der udbyder Furesøbads Office365 løsning. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Furesøbads servicering af dig som kunde. En sådan databehandler eller samarbejdspartner kunne eksempelvis være Dinnerbooking, der administrerer vores bookingsystem, en blomsterleverandør, der skal levere blomster til dit arrangement eller Dansk DJ Service, såfremt du ønsker at booke en DJ til dit arrangement.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Furesøbad har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Furesøbad en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores servicering af eller samarbejde med dig gør indsigelser mod Furesøbads behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil Furesøbad ikke længere kunne servicere eller samarbejde med dig, hvorefter servicen eller samarbejdet vil blive afsluttet iht. de indgåede aftaler. Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Furesøbad ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Hvis du ønsker: (1) indsigt i (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Furesøbad eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til info@furesoebad.dk.

5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med kundebesøg ved Furesøbad, vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra fakturaen er udstedt til udgangen af indeværende år. Dette sker med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager og mangelsager. Oplysninger om mulige kunder slettes fra udgangen af indeværende år med tillæg af 1 år fra vores seneste kontakt (via telefon, mail eller anden kontakt med Furesøbad). Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt. Personoplysninger som benyttes i forbindelse med udsendelse af Furesøbads nyhedsbrev, slettes kun i det tilfælde, at du tilbagekalder dit samtykke til at Furesøbad må sende dig nyhedsbreve.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.